Czech's podcast

de Czech teacher

Learn Czech

Episodios

Unit 7- Cardinal Numbers

por Czech teacher

1 - jedna 6- šest 11- jedenáct 16- šestnáct 2- dvě 7- sedm 12 - dvanáct 17- sedmnáct 3- tři 8-osm 13- třináct 18- osmnáct 4- čtyři 9- devět 14 - čtrnáct 19 - devatenáct 5- pět 10 - deset 15 - patnáct 20- dvacet

Unit 6 Common Phrases

por Czech teacher

Hi - Ahoj Hello -Dobrý den Bye - Ahoj, Čau, Naschledanou How are you- Jak se máš, Jak se máte Good (well) - Dobře What are you doing - Co děláš, Co děláte Nothing - Nic Please, You are welcome - Prosím Thank you - Děkuji Thanks - Dík

Unit 5 Possessive Pronouns

por Czech teacher

my - můj, moje your - tvůj, tvoje his - jeho her- její our- náš, naše your- váš, vaše their- jejich

Unit 4 Basic Vocabulary

por Czech teacher

dog pes cat kočka car auto house dům tree strom school škola husband manžel wife manželka

Unit 3 Where are you from?

por Czech teacher

I am from Haiti – Já jsem z Haiti. You are from the Czech Republic– Ty seš z Česka. He is from Mexico.– On je z Mexika. She is from the United States.– Ona je z Ameriky. It is from the Czech Republic. – Ono je / To je z Česka. We are from the Czech Republic. – My jsme z Česka. You are from the Czech Republic. – Vy jste z Česka. They are from the Czech Republic. – Oni jsou z Česka./ Ony jsou z Česka.

Unit 2 verb TO BE

por Czech teacher

I am – já jsem You are– ty seš (more formal is JSI but it is not used too much) He is– on je She is– ona je It is – ono je / to je We are– my jsme You are– vy jste They are– oni jsou / ony jsou

Unit 1 Personal Pronouns

por Czech teacher

I – já You – ty (singular, informal) He – on She – ona It – ono We – my You – vy (plural or formal you) They – oni (men, or men and women), ony (women)