Bibelundervisning på Podcast (Audio)

de Tore Johannessen

Ukentlig undervisning på www.bibelundervisning.com ved Tore Johannessen

Episodios

Du kan seire

por Tore Johannessen

Vi har kommet frem til aller siste del i dette seminaret om helbredelse, og husk at å vinne seier er en prosess og en kamp. Det er en kamp om ditt sinn og en kamp du sannsynligvis ikke vil vinne med en gang. Hold fast på at Guds Ord er sant og alt annet er en løgn! Stå fast på sannheten om at Gud vil lede deg til seier.

Tro og kjærlighet overvinner frykt (3)

por Tore Johannessen

Dette høres veldig enkelt ut, og det er det også, men jeg vet at det ofte ikke føles slik. Det som overvinner frykt er: Tro og kjærlighet. Hvordan får vi denne tro? Kraftig ta seg sammen, si at man tror 100 ganger også videre? Nei det er det ikke, det handler om å se at Gud er kjærlighet og sette din lit til det. Du trenger å se at Gud elsker deg ubetinget!!! Vår tro blir virksom ved kjærligheten. Gal 5:6 …,men bare tro som er virksom ved kjærlighet.

Hva frykt vil fortelle deg (Frihet fra frykt) (2)

por Tore Johannessen

Frykt sier at du burde ha vært helbredet nå! Eller du skulle helst ha blitt det i går. Frykt vil ta vekk det faktum at ting kan ta tid. Du fornyer ikke dine tanker over natten, selv om mange skulle ønske det. Frykt sier at du ikke kan bli helbredet nå, men kanskje en gang i fremtiden, når du har blitt litt mer perfekt. Frykt sier at fordi du ikke er blitt helbredet nå så er ikke Gud glad i deg, eller han vil ikke gjøre det for deg. Frykt vil si at helbredelse ikke er for deg.

Hvordan overvinne frykt? (1)

por Tore Johannessen

Ofte er vi ikke klar over hvor mye frykt har påvirket eller påvirker livet vårt, men alle ting vi blir bundet av har sin årsak i frykt. Alle ting som gjør at du ikke har et sunt sinn har en forbindelse med frykt. Det er slik at alle negative følelser vi har, har sin rot i frykt, og ting som bitterhet, sinne, selvmedlidenhet, anklagelser, fordømmelse, avhengighet og avvisning har også sin rot i frykt. I denne undervisningen vil jeg gi deg nøkler til hvordan du kan bli fri fryktens makt over ditt liv. Jeg snakker ikke om at du aldri vil møte frykt, for det vil vi alle fra tid til annen, men jeg vil snakke om hvordan du ikke trenger å la den styre livet ditt!

Du er akseptert! (Avvisning Del 3)

por Tore Johannessen

Avvisning er en følelse av og ikke være ønsket, akseptert eller elsket. Det er også slik at når du mottar kjærlighet, så vil avvisningen i deg avvise den. Du avviser faktisk det du trenger mest. Du trenger å rive ned de gale tankebygningene som avvisningen har fått bygd i dine tanker, du trenger å tro og se at Gud elsker deg ubetinget og at du er akseptert fult ut av Ham! Fordi Gud er kjærlighet, kan Han ikke slutte å elske deg! Hvis Gud er kjærlighet trenger Han noen å elske. Bare det Gud sier om deg er sant, ikke hva du tenker og føler, og hva andre har sagt og sier om deg!

Hvorfor ser jeg så lite av Guds kraft? (Avvisning Del 2)

por Tore Johannessen

Har du noen gang spurt Gud hvorfor så lite skjer i ditt liv, hvorfor du ikke ser så mye av hans kraft? Du vet at Gud finnes, du tviler egentlig ikke så mye på det, men likevel ser du ikke at mennesker og deg selv blir fri eller opplever så mye av Guds kraft. Du tenker: Jo Gud kan helbrede og sette mennesker fri i dag, og jeg kan se at han bruker andre til dette, men jeg føler ikke Gud kan bruke meg. Når du skal be for noen så føler du at tvil kommer, og du er usikker på om noe vil skje. Hva er dette? Jeg er overbevist om at dette er følelsen av avvisningens som hindrer oss. Vi kan tenke at Gud vil ikke høre eller bruke meg, for jeg føler meg syndig og skitten.

Fri fra frykt for avvisning (Del 1)

por Tore Johannessen

Jeg tror avvisning er muligens den verste følelsen man kan ha som et menneske. Det kan ofte være mer smertefullt enn fysiske sår.

Fri fra avhengighet

por Tore Johannessen

Er du avhengig av noe? Kanskje ved først øyekast på dette ordet, så tenker du at dette gjelder ikke meg. Jeg er da ikke avhengig av noe, hvert fall ikke noe som er skadelig for meg. All avhengighet er skadelig for deg på en aller annen måte, men det er grader av hvor skadelig det er. Avhengighet kan være: Visse typer mat og drikke (det kan være cola og andre ting som f.eks. inneholder mye sukker), tv seirer eller medisiner, medikamenter, pornografi, alkohol eller narkotika. Avhengighet er noe som binder deg. All avhengighet er en form for undertrykkelse (engelsk: Bondage), det er noe som vil binde deg. Du kan definere avhengighet som noe du ikke klarer å legge ned ved din egenvilje, du bare må ha det eller gjøre det, og hvis du ikke får det eller gjøre det, blir du deprimert, sint eller andre typer humørsvingninger. Roten bak avhengighet er behovet for å bli elsket, eller mangel på å bli elsket.Hvis du ikke har blitt elsket slik som du burde, er avhengighet et produkt av dette.

Du er allerede død! (til deg selv)

por Tore Johannessen

Kjødet er ikke en ond side ved deg selv som du må prøve å korsfeste! For du er en ny skapning, det gamle er borte se alt, ja absolutt alt, er blitt nytt (2Kor 5:17)! Alt betyr på grunnteksten: Alt. Det et ingen ond gammel side ved deg selv som du må korsfeste! Jesus ble korsfestet for oss, for at vi ikke lenger skulle gå rundt å bære på et syndelegeme (Rom 6:6). I det gamle testamentet så hadde alle et syndelegeme på grunn av Adam, og det var ingen måte å bli kvitt denne naturen på, men så sier Paulus: Rom 6:2-3 På ingen måte! Vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til Hans død? Rom 6:6 For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Ham, for at syndelegemet skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være treller under synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Dette er ikke min erfaring og jeg føler det ikke slik, sier du kanskje? Men forteller din erfaring og følelser alltid sannheten?

Trenger vi mer av Gud?

por Tore Johannessen

Jeg har hørt mange si at vi trenger mer av Gud eller Jesus, men trenger vi mer av Ham? Sier Biblene at vi må sulte og tørste etter mer, og at vi ikke har alt av ham ennå. Trenger vi mer kraft, mer tilgivelse, mer av hans natur, eller mer velsignelse fra Gud?

Selvmedlidenheten og omvendelse (5)

por Tore Johannessen

Dette er en fortsettelse av undervisningen om selvmedlidenhet. Jeg har snakket om omvendelse tidligere men dette er i for bindelese med selvmedlidenhet. Jeg vil også snakke om andre emner om hvordan du kan bli fri selvmedlidenhet. — Ett steg til mot din frihet, er å gjenkjenne, erkjenne og omvende deg fra å vært enig med fienden når det kommer til å anklage Gud, deg selv eller andre. Jeg bare vil minne om hva omvendelse er: Omvendelse handler rett og slett om å fornye sine tanker, eller få et nytt sinn. Det handler om å bytte ut dine gamle negative tankemønstre med hva som er sannhetene, så omvendelse er en veldig positiv ting, og det er veldig viktig.

Veien ut av selvmedlidenheten (4)

por Tore Johannessen

Dette er en fortsettelse av undervisningen om selvmedlidenhet Du er elsket av Gud! Hvis du føler på at Gud er litt sint på deg fordi du har underholdt selvmedlidenhet, har du ikke fått tak i kjerne i evangeliet, som betyr: Gode nyheter. Og de gode nyhetene er at du er elsket av Gud helt uten betingelser, selv før du ble en kristen (Rom 5:8)! Gud vil aldri slutte å elske deg heller! Han vil ikke bli sint på deg, fordømme deg eller anklage deg! Selv om du skulle ha gitt etter for selvmedlidenhet. For å overvinne anklagende tanker, frykt og selvmedlidenhet, er det viktig at du ser at du er i en kamp. Det er en kamp om ditt sinn (Se Rom 12:2). Og det handler om å fornye dine tanker til hva som er sant. Den første sannheten du trenger å fornye dine tanker rundt er: Hvem Gud er, at du er fullstendig akseptert og høyt, høyt elsket av ham. Kjærligheten vil bryte all makt til selvmedlidenhet og frykt! Og det andre: Hvem du er, at du er en helt ny skapning, du er skapt i Guds bilde (ikke i bildet av selvmedlidenhet eller frykt, og du er ikke en taper) Husk også at du vinner heller ikke denne kampen i ditt sinn over natten, men det kan ta tid.

Avslør selvmedlidenheten (3)

por Tore Johannessen

Du trenger og avsløre de sanne fiendene i ditt liv! Og husk igjen: Du er ikke dine egen fiende! Ingen av disse tingene er deg, eller en del av din sanne natur. De kan ha påvirket deg og formet din personlighet, men de gode nyhetene er at du kan bli re-programmert. Hvis disse tingene var en del av din identitet, kan du ikke bli re-programmert, og det er her mange sitter fast: De tror på løgnen om at frykt og selvmedlidenhet er bare en del av deres natur, og de prøver å kjempe mot dem, men det er en forgjeves kamp, som de ikke kan vinne. For hvis du er i kamp med deg selv, så kan du ikke vinne den, du er dømt til å tape.

Hvorfor er selvmedlidenhet en fiende (2)

por Tore Johannessen

Hvorfor er selvmedlidenheten en stor fiende? Jo fordi den vil huske på alt det gale som er blitt gjort i mot deg, og dvele på det. Den er som en film som går igjen og igjen i ditt sinn, og du vil grunne på eller egentlig meditere (meditere betyr å tenke på det samme igjen og igjen) på det gale som er blitt gjort imot deg. Det er lett å gi en åpen dør for bitterhet, sinne og ikke villig til å tilgi når man underholder selvmedlidenheten. Selvmedlidenheten vil i tillegg ofte føre til at du begynner å bli bitter på, og anklage Gud. Det er lett å tenke at Gud ikke er med deg, at han ikke vil hjelpe deg, også videre. Den vil si at jo Gud kan sikkert hjelpe, sette fri og helbrede andre, men din situasjon er så spesiell at Gud vil nok ikke hjelpe deg.

Selvmedlidenhet er din fiende (1)

por Tore Johannessen

Det er veldig mange som ikke innser at selvmedlidenhet er farlig fiende. Selvmedlidenhet er et stort hinder for å bli helbredet, både fra et knust hjerte, mentalt og rent fysisk, for den vil stjele din tro, håp og tillit til Gud, og den vil gjøre deg bitter. Husk også at du ikke er selvmedlidenhet, men det er en åndelig makt som står bak den, som ikke er deg! Selvmedlidenhet kan ha formet din personlighet på forskjellige måter, men selvmedlidenhet er ikke den sanne deg! Og det er veldig gode nyheter, for det betyr at du kan bli fri!

Anklagelser (anklagende tanker)

por Tore Johannessen

Anklagende tanker som kommer i fra mørkets rike vil gjerne anklage deg og si at du er ingen ting, du betyr ingen ting, du er en ussel makk, du vil aldri klare å vinne seier, du vil aldri bli helbredet eller fri fra syndevaner, eller du har for liten tro. Anklagende tanker vil ha fokuset ditt vekk fra Gud og over på deg selv og hva du burde ha gjort eller gjøre.

Gi slipp på bitterhet

por Tore Johannessen

Den person som ofte er vanskeligst å tilgi, og som vi kanskje ofte glemmer er deg selv. Hvis du holder opp i mot deg selv alle de gale tingene du har gjort, og ofte fordømmer deg selv, har du ikke tilgitt deg selv, og du har bitterhet mot deg selv. Det og ikke tilgi er å minne deg selv om bitterheten du føler mot andre eller deg selv. For å bli fri fra bitterhetens påvirkning og kraft er tilgivelse nøklene. Tilgivelse er også kjernebudskapet i Bibelen. Jesus har tilgitt oss alle våre synder, slik at vi ikke skal gå rundt å bærer på bitterhet.

Seks punkter som vil hjelpe deg til å bli fri

por Tore Johannessen

For å bli fri løgn-tanker og syndens makt over ditt liv er de følgende punktene veldig viktige. Disse punktene er også viktig for resten av denne undervisningen, for vi vil etter hvert se på hvilken metoder djevelen bruker mot deg og hvordan du kan stenge døren for ham.

Hva er egentlig omvendelse?

por Tore Johannessen

Hva går omvendelse ut på? Jeg tror svaret vil overraske mange! For å bli fri fra djevelens påvirkningskraft på ditt liv er omvendelse veldig viktig, det er faktisk helt avgjørende i din åndelige kamp! Men hva er egentlig omvendelse? En løgn som djevelen vil ha deg til å tro på er at omvendelse er forbundet med noe negativt, for vi tror det handler om anger, føle seg skamfull og et løfte om bot og bedring, et løfte som vi innerst inne vet vi ikke helt klarer. Synd vi gjør kan føre til skam, skyldfølelse, fordømmelse og anger, men dette i seg selv har ingen ting med omvendelse å gjøre. Det kan kanskje føre til omvendelse eller et ønske om det, men det er ikke omvendelsen i seg selv. En person kan angre på det han har gjort, men det betyr ikke nødvendigvis at han har omvendt seg.

Kan en kristen være besatt?

por Tore Johannessen

Når vi kommer innom dette med onde ånder, så er det mange som ønsker å diskuterer om en kristen kan være besatt, ha en demon eller plaget av en demon, eller ikke. La meg bare kort si at det greske ordet som er brukt i Biblene for besettelse er et ord som heter daimonizomai, dette betyr ikke bare besettelse som vi tenker når vi hører ordet besettelse, som egentlig betyr å ha full kontroll over. Dette ordet betyr i hovedsak å ha en demon, være under innflytelse av en demon eller være plaget av en demon.

Hvordan djevelen kommuniserer og undertrykker

por Tore Johannessen

Når jeg snakker om å kommunisere med djevlene snakker jeg ikke i hovedsak om okkultisme, spiritisme og lignende, men som kristne kan vi faktisk kommunisere med djevlene. Hvis vi lytter til tanker som at: Jeg er ingen ting, jeg er et null, jeg får ingen ting til, ingen ting godt kommer til å skje meg og du er enige med disse tankene har du på sett og vis kommunisert med den onde som gav deg disse tankene. Mange er redde når de tenker på at djevelen kan snakke til oss. La meg bare si at det er få som har hørt djevelen direkte, men når vi snakker om djevelen her så betyr det egentlig hele hans rike som maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Dette er ikke fysiske makter og myndigheter, men åndelige (Ef 6:12)

Vår kamp er ikke mot mennesker (kjøtt og blod)!

por Tore Johannessen

Vår kamp er ikke mot mennesker, men det er mot onde ånder, som ofte står bak tankebygninger til personer har som leder dem til de negative tingene de gjør. Dette er gode nyheter, for det betyr at du kan elske en person, selv om den personen handler på en ond måte. Det er noen eller en makt som står bak det onde de gjør. Når vi ser at vi har med onde ånder å gjøre, og at deres handlinger heller ikke er i sannhet dem de er, er det mye lettere å tilgi andre, for vi ser at det som de gjør, det onde, er egentlig ikke dem, men det onde som virker gjennom dem.

Det er en åndelig kamp

por Tore Johannessen

Som en kristen så er det viktig at du er klar over at du er i en åndelig kamp! Hvis du ikke ser at vi har en åndelig kamp, har du tapt, før du har begynt. Det er veldig viktig for din helse og ditt sinns velvære at du forstår at vi er i en kamp, og kampen er om ditt sinn og tanker!

Overvinn det onde med det gode

por Tore Johannessen

God Palmesøndag! I dag kommer jeg i stor grad til å snakke ut i fra mitt hjerte, men teamet handler om å ikke la seg overvinne av det onde, men å overvinne det onde med det gode. Jeg vil også si litt om hvordan takle livet når noen sårer oss, og at vi har den sterkeste på vår side som er vår hjelper og vil hjelpe oss i alle situasjoner. Jeg vil også si litt om vår tanker og våre ord, som både kan såre, bryte ned, men også bygge opp. Dette er ikke en konkret undervisning, men mer som en personlig oppmuntring!

Hva var Paulus torn i kjødet?

por Tore Johannessen

Det er mange som argumenterer med at det ikke alltid er Guds vilje og helbredet, fordi Paulus hadde et torn i kjødet. De mener at dette var en slags øyesykdom som han hadde, og som Gud ikke ville helbrede. Men var det det? Jeg gir mitt svar i denne ukens undervisning.

Jobs lidelser og Guds vilje

por Tore Johannessen

Jobs bok viktig på flere områder. Den viser oss blant annet at det er en åndelig virkelighet, og den viser oss at frykt kan gi djevelen adgang til våre liv. Jeg vil også si at Jobs bok er i mange tilfeller en misforstått bok, eller den er ofte tatt ut av sin sammenheng. Mange ser på Job som en person som Gud bare tillot at sykdom rammet ham, og de drar den konklusjonen om at Gud tillater at sykdom kommer for å prøve oss eller at Gud også gir oss onde ting for å teste oss. Men er det slik? Finn svaret i ukens undervisning!

Fordømmelse er en rot til sykdom

por Tore Johannessen

Jeg har hørt at rundt 95 prosent av alle psykiske problemer er knyttet opp mot skyldfølelse og fordømmelse, og dette er igjen forbundet med frykt. Det er viktig å vite at fordømmelse ikke er fra Gud, for det er forbundet med frykt og straff, ikke med kjærligheten. Så lenge skyldfølelse og fordømmelse er et stort problem for deg, vil de også hinder deg i å ha et sunt sinn, og det vil igjen påvirke din kropp. Å ha mye skyldfølelse og fordømmelse tror jeg er grunn nummer en til at vi ikke opplever frihet og helse. Det kan også være årsaken til at vi ligger under for mange av de depresjonen og synde-vanene som vi sliter med.

Vær ikke bekymret

por Tore Johannessen

I dag vil jeg utfordre deg på at Gud har noe helt spesielt og noe nytt han ønsker å vise deg gjennom dette skriftstedet. Ikke tenk at dette har du hørt før, og du trenger ikke å høre det igjen! Jeg tror alle har opplevd og kanskje opplever akkurat nå, flere bekymringer. Det kan være alt fra penger, til situasjoner som møter deg på jobben. Uansett omstendigheter som møter deg så kan du ha en fred som overgår all forstand. Før var redd for at når jeg hadde en dårlig dag så var det fordi Gud ikke beskyttet meg, eller kanskje det var til og med han som satte negative ting i stand, han sendte en slags forbannelse, fordi jeg hadde glemt å be eller lese i Bibelen i dag eller gjorde en skjult synd. Men det er ikke slik!

Tenk over hva du tenker!

por Tore Johannessen

Det er mange som ikke er klar over at hva du tenker vil påvirke deg. Vi tror at vi er helt immune mot alt som vi ser og hører, men det er en løgn. Det vi ser og hører på påvirker våre tanker, våre valg, det vi gjør og hvordan vi føler. Og det vi tenker og føler påvirker vår også våre legemer. Husk at kroppen din reagerer på det du tenker. Kroppen har ikke en hjerne på egenhånd, men den reagerer på det du reagerer på og den automatisk reagere på ting som den anser som fare. Med hver eneste tanke du tenker, så har kroppen en automatisk reaksjon, og hvis den negative reaksjonen pågår lenge nok, vil den føre til sykdom i din kropp. Lær hvordan kan stoppe og ta tanker til fange.

Sinn og kropp forbindelsen

por Tore Johannessen

Det jeg sier i denne undervisningen i dag er veldig viktig å vite, for det kan hjelpe deg til å bli helbredet eller til ikke å bli syk. Du vil kanskje ikke hører det jeg sier i dag så mye fra prekestolen på et søndags-møte, men det viktig å være klar over det som kalles: Sinn og kropp forbindelsen (eng. mind body connection).

Tre viktige ting som henger sammen (og som vil sette deg fri!)

por Tore Johannessen

I denne undervisningen og oppmuntringen i dag, som jeg spesielt kan anbefale hvis du sliter med følgende ting: Fordømmelse, depresjoner, bekymring, frykt, pornografi, og at du ikke liker deg selv, vil jeg snakke om tre ting som henger nøye sammen. Når du får tak i dette vil det hjelpe deg til å bli fri fra de ting du sliter med, og det vil også helbrede ditt hjerte! Disse tre tingene er også kjernen i min visjon og det jeg underviser på nettet. Jeg er også veldig personlig med deg i denne undervisningen i dag og forteller hva jeg har slitt med, og synd som jeg satt fast i, og hvordan jeg ble fri. (Undervisningen er en reprise, men er aktuell i forbindelse med serien som jeg har om helbredelse)

Ditt forhold til deg selv og andre

por Tore Johannessen

Har du et rett bilde av deg selv? Djevlene vil gjerne at du skal se ned på deg selv, anklage deg selv og bli bitter og sint på deg selv, han vil at du skal forbanne det som Gud har velsignet (1Mos 1:28) og som han har sagt var utrolig eller overmåte godt (1Mos 1:31). Gud har skapt deg unik, det er ingen som deg. Du er høyt elsket og Jesus døde faktisk for deg. Men djevlene vil lyve om deg å si at du er bare en mark, du betyr ingen ting, du er stygg, du burde vært flinkere, du burde ha vært mer pratsom, du burde ha vært mindre pratsom, det er egentlig ingen som liker deg, hvem vil være sammen med deg, også videre? I dag vil jeg fortsette å snakke om tre områder som djevelen prøver å ødelegge for oss på. Vårt forhold til Gud, deg selv og andre. Jeg vil i dag også snakke litt om tilgivelse i forhold til andre mennesker.

Tre områder der kampen står

por Tore Johannessen

Djevlene prøver å ødelegge for oss på tre områder. I denne undervisningen om helbredelse så er kanskje det jeg sier nå det aller viktigste! For hvis du får tak i dette, kan du oppleve å bli fri og frisk. Separer deg fra sannheter om Gud (ditt forhold til Gud), ditt forhold til deg selv og andre Først vil han prøve å skille deg fra å vite sannheten om Gud, og ødelegge ditt forhold til Gud (husk at Gud vil aldri forandre seg, eller forlate deg) slik at du tror han er fjern og ikke elsker deg, og som gjør at vi for eksempel anklager Gud for negative ting som skjer i livet ditt. I dag skal jeg en del om hvordan vårt forhold til Gud kan bli dårlig, hvis vi har et galt bilde av ham. Neste uke vil jeg snakke om vårt forhold til oss selv og andre.

Kan vi bli separert fra Gud?

por Tore Johannessen

Det er mange som er redd for at når de har gjort en synd, vil Gud separere eller skille seg fra dem. De tror også ofte at Gud er separert fra oss til vi har bekjent alle våre synder, men er dette slik? Jeg tror ikke det, for da ville Gud være separert fra oss det meste av tiden. Hvis vi blir veldig fokusert på dette, vil vi ha mye frykt og fordømmelse, for hva om jeg glemte å bekjenne en synd, eller jeg gjorde en synd som jeg ikke var klar over. Bibelen sier veldig klart at det er ingen ting som kan skille deg fra hans kjærlighet, som din synd, selv etter at du ble en kristen.

Si det som er positivt – En oppmuntring

por Tore Johannessen

I dag ønsker jeg bare å komme med en kort oppmuntring om at det er viktig å tenke og å tale positivt. Det har betydning for hvordan vi lever våre liv, og for vår fremtid. Hvis du snakker om deg selv og om din fremtid som mørk og vanskelig, vil det på virke deg på en negativ måte.