Bykirken

de Per Yngve Larsen

Velkommen til en ukentlig Podcast fra Bykirken, Tønsberg. et hjem og en kirke for alle generasjoner og mennesker. Ønsker du mer informasjon om Bykirken så kan du besøke vår nettside: www.bykirken.no

Episodios

Jeg vil besøke deg

por Per Yngve Larsen

Bent Ove Myreng,
Luk 19:1-10, Åp 3:20

Vår identitet

por Per Yngve Larsen

Inger Lise Hansen,
Jer 17:7-8, Ef 1:3-10, Ef 2:4-10, Ef 3:16-19, 1. Krøn 4:10, Jes 43:1

Sammen-søndag i Bykirken

por Per Yngve Larsen

Mathilde Aske,
1. kor 1:9, Matt 18:20

#3 La oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles

por Per Yngve Larsen

Bent Ove Myreng,
Heb 10:19-25, Matt 18:20, 2. Mos 25:8 og 22, Matt 18:19, 1. Kor 14:26

#2 La oss holde urokkelig fast…

por Per Yngve Larsen

Bent Ove Myreng,
Hebr 10:19-25, Jes 57:19, 2. Tim 2:19, 1. Joh 2:23, Matt 10:32, Sal 23:1-2, Rom 15:13

#1 La oss komme fram...

por Per Yngve Larsen

Bent Ove Myreng,
Heb 10:19-25, Rom 8:31-32, 35 og 37, Jak 4:7, Fil 3:13, Heb 10:39

#15 En ny livsfortelling - 100 dager med Jesus

por Per Yngve Larsen

Mathilde Aske,
Joh 20:21-23, Joh 16:12-15, Joh 7:37
Nye muligheter - nye mennesker - ny kraft

#14 Hverdagskraft - 100 dager med Jesus

por Per Yngve Larsen

Are Fjøsne og Mathilde Ask,
Joh 7:37-39, Joel 2:28-32 (3:1-2)

#13 Tjener i eget hus - 100 dager med Jesus

por Per Yngve Larsen

Gunnar Bækkevold,
Joh 13:1-17

#12 Kjærlighetens manifest - 100 dager med Jesus

por Per Yngve Larsen

Inger Lise Hansen,
Joh 15:7-12, 1. Joh 4:16, Matt 6:28-30, 5. Mos 6:5-7, Fil 4:4-7, Ef 4:32, Hebr 10:24, Joh 13:34-35, 1. Joh 4;7-12

#11 Det er fullbrakt - 100 dager med Jesus

por Per Yngve Larsen

Bent Ove Myreng,
Joh 19:30, Ef 1:3-14, Kol 2:14-15

#10 Oppstandelsen - 100 dager med Jesus

por Per Yngve Larsen

Inger Lise Hansen,
Joh 11:25-26, 1.Kor 15:17-19, Joh 20:1-29, Apg 16:27, Matt 7:7-8, Joh 11:46-48, 1. Pet 1:3, Åp 1:17-18

#9 Ecce homo - 100 dager med Jesus

por Per Yngve Larsen

Bent Ove Myreng,
Matt 16:13-20, 21-23 og 24-28

#8 Lidelsens problem - 100 dagert med Jesus

por Per Yngve Larsen

Inger Lise Hansen,
Joh 11:3-44, Matt 11:28, 5. Mos 31:6, Sal 27:14, Matt 6:9-10, Matt 6:33-34, Jes 43:19

#7 Over alle grenser - 100 dager med Jesus

por Per Yngve Larsen

Mathilde Ask,
Joh 4:6-4

#6 Se sønnen! - 100 dager med Jesus

por Per Yngve Larsen

Are Fjøsne.

Joh 6:40, Matt 16:16. Jesus - rettferdiggjøreren - frigjøreren - forsoneren

#5 Jeg er - 100 dager med Jesus

por Per Yngve Larsen

Bent Ove Myreng.
Joh 8:5-12, Joh 11:21-27, Rom 1:3-4, Rom 4:23-25, 1. Pet 1:3, Kol 3:1-4

#4 Nye mennesker - 100 dager med Jesus

por Per Yngve Larsen

Magnar Wagner Karlsen
Jes 43:19, Joh 3:1-10 og 16-18

#3 Nye muligheter - 100 dager med Jesus

por Per Yngve Larsen

Gunnar Bækkevold
Joh 2:1-11

#2 Til vanlige mennesker - 100 dager med Jesus

por Per Yngve Larsen

Bent Ove Myreng
Joh 1:40-46

#1 Begynnelsen - 100 dager med Jesus

por Per Yngve Larsen

Magnar Wagner Karlsen
Joh 1:1-5, Fork 3:11, Joh 1:9-11 og 12-13

Når du trenger hjelp

por Per Yngve Larsen

Bent Ove Myreng
Hebr 4:15-16, 2. Tim 1:1-7

Ord

por Per Yngve Larsen

Magnar Wagner Karlsen
1. Mos 1, Ords. 18:21, Fork 3:7, Ordsp 21:23

Nåde

por Per Yngve Larsen

Magnar Wagner Karlsen
1. Pet 2:6, 1. Pet 1:3, John 1:42 og 21:15-17

Troens folk

por Per Yngve Larsen

Bent Ove Myreng
Mark 10:46-52, Hebr 11:6

Åssen funker kjærligheten

por Per Yngve Larsen

Bent ove Myreng
Joh 3:16, Rom 5:5, Rom 12:9-3, 1. Pet 3:8-9, Joh 13:34-35, Filem 4-5, 10, 12, 18 og 21, Hebr 13:1-2

Omstendigheter

por Per Yngve Larsen

Bent Ove Myreng
Hab 3:17-19, 2:1-4 og 3:2

Bønn og lydighet

por Per Yngve Larsen

Bent Ove Myreng
1. Krøn 14:8-17, Joh 5:19-20, Apg 9:fra 10, Sal 87:7

Julefred 4 - Himmel på jord

por Per Yngve Larsen

Bent Ove Myreng.
Fil 1:17-21, Fil 1:4-7, Matt 5:46-48, Fil 4:4-5

Julefred 3 - Himmel på jord

por Per Yngve Larsen

Magnar Wagner Karlsen
1. Mos 3:16, Jes 9:27, Luk 2:8-12, Matt 2:1-6,

Julefred 2 - Himmel på jord

por Per Yngve Larsen

Magnar Wagner Karlsen
Åp 21:4-7, Joh 20:21, 1. Tim 5:8, Rom 12:13

Nærmere meg selv 3

por Per Yngve Larsen

Bent Ove Myreng
1. Tess 5:23-24, 1. Kor 2:12, Hos 4;6 Fil 1:6, Joh 14:1, Luk 15,17-24, 3. Joh 1,2

Nærmere meg selv 2

por Per Yngve Larsen

Bent Ove Myreng
1. Tess 5:23-24, 1. kor 12:3, Ef 4:11-15, Ef 4:22-24, Gal 5:16-26, Ef 3:14-21

Nærmere meg selv

por Per Yngve Larsen

Bent Ove Myreng
1. Mos 2:7, 1. Tess 5:23-24, Joh 3:3-8, 2. Kor 5:16-17, Fork 3:11

Nærmere deg, min Gud

por Per Yngve Larsen

Gunnar Bækkevold
Salme 139: 1-10, 1. Mos 28: 12-17.Å komme nærmere er ikke en følelse. Det er et valg - Nærhet tar tid - Folk er ikke nok - Vi er skikkelig dårlige på avstandsforhold - Gud er her